Журнал «Технологічні системи» видається з 1999 р. Засновники і видавець – АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», ТОВ «Компанія« Індустріальні технології ».

Журнал призначений для управлінців і технічних керівників промислового виробництва, провідних фахівців інститутів, консультативних та експертно-аналітичних фірм, інженерів і вчених.

Місія мультидисциплінарного науково-технічного журналу «Технологічні системи» полягає в формуванні актуального інформаційного ресурсу в основному в галузі наукоємного машинобудування. У журналі публікуються статті провідних фахівців і вчених, які стосуються сучасних досліджень і розробок в області вдосконалення наукоємного виробництва і підвищення якості продукції, пов’язані з питаннями управління програмами і проектами в наукомісткому машинобудуванні. У журналі також публікуються праці та огляди профільних наукових конференцій, друкуються статті здобувачів наукових ступенів і звань.

Матеріали науково-технічного журналу «Технологічні системи» (в тому числі і англомовний варіант) представлені в Інтернет-сайті журналу:

www.technological-systems.com

www.technological-systems.org

www.technological-systems.net

www.technological-systems.com.ua