Цілі SAMPE

Основні цілі Товариства полягають в тому, щоб:

 – сприяти обміну науковими, інженерними та технічними знаннями між його членами;

 – розширювати ці знання;

 – сприяти зростанню значущості технологій матеріалів і виробничих процесів для поліпшення якості вироблених товарів;

 – надавати допомогу студентам наукових, інженерних і технічних університетів і коледжів в їх професійному зростанні в різних галузях шляхом організації спеціальних студентських конференцій.

Це просування технологій розробки і відбору матеріалів і вибору таких виробничих процесів, які перетворюють ці матеріали в продукти, що задовольняють необхідним критеріям проектування, експлуатації, продуктивності, якості та економічності.

При цьому області досліджень і застосування включають, але не обмежуються наступним:

– композитні матеріали;

– розробка просунутих смол-матриць;

– наноматеріали;

– клейове з’єднання металів і композитів;

– композити на основі матриць з кераміки, вуглець-вуглецю і металу;

– горючі властивості композитних матеріалів;

– проектування та аналіз конструкцій на основі композитів;

– проектування платформ пілотованих і безпілотних літальних апаратів;

– композитні матеріали для наземного транспорту і в структурах просунутої морської техніки;

– композитні матеріали в нафтовій промисловості і вітроенергетики;

– композитні матеріали в товарах для відпочинку;

– композитні матеріали для інфраструктур;

– зменшення наслідків вибухів і внутрішня безпека;

– обмін технічною інформацією в рамках правил міжнародної торгівлі озброєнням і військовою технікою.

Завдання SAMPE-Україна

Основними завданнями Товариства  є:

а) забезпечення і просування наукових, інженерних і технічних знань в області матеріалів і технологій;

б) сприяння зростанню значущості матеріалів і технологій для поліпшення якості вироблених товарів і життя в цілому для загального блага суспільства;

в) сприяння професійному зростанню і підвищенню кваліфікації інженерного персоналу, фахівців, аспірантів, студентів шляхом організації різних семінарів, конференцій, тренінгів, підготовки і видання навчальних посібників, методичних матеріалів і т.п.