Членство в SAMPE

Професійним членом Товариства може бути особа, яка є інженером або ученим, або інша особа, зайнята на професійному рівні в сфері досліджень, розробок, застосування або продажу матеріалів і / або технологій виробничих процесів.

При цьому інженером, вченим або іншою особою визначається особа, якій було присвоєно ступінь бакалавра, і / або особа, яка на платній основі працювала не менше п’яти років в науковій сфері, інженерній справі або в сфері збуту, і / або особа, яка за національним законодавством зареєстрована як інженер або вчений.

Щорічний єдиний членський внесок професійного члена SAMPE становить 80 євро.

Права і привілеї членства в SAMPE

Кожен член має право:

 – відвідувати всі відкриті засідання Товариства та його Правління, відділень і місцевих національних або географічних організацій;

 – голоси з усіх питань в сфері діяльності Товариства, відділення або національної регіональної організації;

 – займати будь-яку посаду в SAMPE.

 Професійний член Товариства отримує знижки при оплаті своєї участі в щорічних конференціях SAMPE. Доповідач звільняється від плати за участь в конференції.

 Професійний член Товариства безкоштовно отримує регулярно журнал SAMPE Journal, що видається Товариством.