КОНФЕРЕНЦІЯ SAMPE EUROPE CONFERENCE 21 BADEN/ZURICH

29 вересня 2021 року у місті Баден, Швейцарія, розпочала свою роботу чергова технічна конференція SAMPE Europe Conference 21 Baden/Zurich міжнародного товариства з просування технологій матеріалів і виробничих процесів SAMPE Europe.

Вперше з 2019 року конференція проходитиме наживо з використанням режиму on-line для окремих доповідей.

В роботі конференції беруть участь 230 делегатів, а також 70 учасників приєднаються до неї в режимі on-line. Загалом представлено 25 країн.

Основну увагу доповідей приділено новим розробкам і дослідженням у галузі передових композиційних матеріалів і процесів для їх виробництва і використання.

Працюватимуть секції аерокосмічної, автомобільної техніки, адитивних технологій, процесів з‘єднання, моделювання, випробувань, термопластичних і термореактивних композитів  та інші. Програму конференції представлено за посиланням https://www.sampe-europe.org/uploads/vdlp/docs/sampe/390/final-se-conference-21-swiss-preliminary-program-202106.pdf.

В рамках конференції вже проведено 36-й студентський семінар товариства, заплановано відвідування декількох швейцарських підприємств, що зайняті у роботах з композиційними матеріалами.

Конференція працюватиме 29 і 30 вересня 2021 року.

28 вересня, перед початком роботи конференції, відбулися засідання керівних органів товариства SAMPE Europe, в яких взяв участь директор з міжнародних проектів і програм УкрНДІАТ Шулепов В.М., який є секретарем правління цього товариства, а також представляє УкрНДІАТ як українське відділення SAMPE Europe. На засіданнях обговорювалися поточні питання діяльності і подальшого розвитку товариства, прийнято відповідні рішення.

Представник нашого інституту презентував членам правління інформацію щодо схваленої урядом Державної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021 – 2030 роки, а також стосовно підготовки до проведення 10-ї ювілейної технічної конференції українського відділення SAMPE Europe, присвяченої “Програмі-2030”.

Зліва – відповідальний за підготовку конференції Рудольф де Рюйтер , поряд – керівник швейцарського відділення товариства Хан-Юрген Гисин, далі – директор з міжнародних проектів і програм АТ “УкрНДІАТ”, заступник Голови правління – секретар Товариства ТЕМПРО Віктор Шулепов, справа – організатор студентського семінару Шарлотта Галаюн.
Директор з міжнародних проектів і програм АТ “УкрНДІАТ”, заступник Голови правління – секретар Товариства ТЕМПРО Віктор Шулепов під час засідання секції “Моделювання і випробування” 30 вересня 2021р.

STUDENT INVITATION

SAMPE Ukraine Club is pleased to invite Ukrainian students to participate in a competition to identify one winner, who will be granted the right to participate in 36th SAMPE Europe Student Seminar scheduled to be held during the international technical conference of SAMPE Europe dedicated to composite materials in various fields of technology, including aircraft manufacturing.

The Student Seminar will be held in Baden, Switzerland from September 27 to 30, 2021.

General requirements for students wishing to participate in the competition are as follows:

  • To prepare a report on research, development, manufacture, testing and use of composite materials for presentation at the seminar;
  • To produce poster (A1 format) based on the report data, which will be demonstrated during the seminar and conference;
  • To prepare abstract of the future report in English and submit it to SAMPE Ukraine Club;
  • To use English for preparation and presentation of report, poster and participation in technical and general discussions at the seminar and conference.

Decision on the student’s participation in the seminar will be made according to the results of the competition.

SAMPE Ukraine Club and SAMPE Europe will cover all expenditures related to participation of the invited student in the seminar.

For questions related to possible participation in the competition please contact:

SAM&PE Public Organization (as SAMPE Ukraine Club)

12, Kyrylivska St.

Kyiv

Victor Shulepov, Deputy Chairman – Secretary of SAM&PE Board

tel. 044 4559391

Громадська організація ТЕМПРО із задоволенням запрошує українських студентів взяти участь у конкурсі на визначення одного переможця, який отримає грант на участь у 36-му студентському семінарі міжнародного товариства SAMPE Europe, що заплановано провести під час міжнародної технічної конференції цього товариства, присвяченій застосуванню композиційних матеріалів у різних галузях техніки, включаючи авіаційне виробництво.

Цей студентський семінар буде проведено у Бадені, Швейцарія, з 27 по 30 вересня 2021 року.

Загальні вимоги до студентів, що бажають взяти участь у конкурсі, такі:

  • Підготувати доповідь щодо досліджень, розроблень, виробництва, випробувань та використання композиційних матеріалів для презентації на семінарі;
  • Зробити постер (формат А1) на основі даних доповіді, який буде демонструватися під час семінару та конференції;
  • Підготувати анотацію майбутньої доповіді англійською і подати її до ТЕМПРО;
  • Користуватися англійською для підготовки та презентації доповіді, постера і під час участі у технічних і загальних дискусіях на  семінарі та конференції.

Рішення щодо участі студента у семінарі буде прийнято за результатами конкурсу.

Організація ТЕМПРО і товариство SAMPE Europe беруть на себе всі витрати, пов‘язані з участю запрошеного студента у семінарі.

З питань щодо можливої участі у конкурсі звертатися до:

Громадська організація ТЕМПРО

12, вул. Кирилівська

Київ

Віктор Шулепов, заступник голови – секретар правління

тел. 044 4559391