Вступний курс проектного менеджменту:

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В НАУКОЄМНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ

Інформація доступна для студентів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, для користування необхідно ввести пароль.

Матеріали лекцій курсу “Проектний менеджмент” доступні для ознайомлення з 2014 року та актуалізовані до версії 2021р.

(для заочної форми навчання)

(для денної форми навчання)