Десятиліття на ринку високих технологій!

У червні 1964 року, в період бурхливого розвитку радянського авіабудування, було утворено Українську філію Науково-дослідного інституту авіаційної технології.

Мета створення Філії – надати допомогу заводам України щодо впровадження нових технологій і освоєння серійного виробництва нових зразків авіаційної техніки (АТ).

Перший корпус філіалу в реконструйованій будівлі на Подолі. Керівник будівництва Бондаренко І.І. 1971 рік.
Головний інженерно-лабораторний корпус
(закладка фундаменту, будівництво) 1974-1977рр.

Були сформовані основні напрямки діяльності Філії:

 • розробка директивної технології та технологічної документації;
 • інженерно-технічна допомога авіаційним заводам в розробці серійної технології випуску нової АТ і освоєння їх виробництва;
 • оцінка технологічності конструкцій виробів (ТКІ) АТ і розробка рекомендацій для підвищення ТКІ;
 • розробка і впровадження технологічних процесів і засобів механізації збирання високоресурсних з’єднань;
 • автоматизація виробництва на базі застосування верстатів з ЧПУ (CAM / CAE);
 • створення конструкцій із застосуванням композиційних матеріалів;
 • вдосконалення виробничих технологічних процесів.

За період 1964-1970 рр. Філією були виконані розробки, які свідчили про життєздатність, ефективності та результативності діяльності інституту. Серед найбільш значних робіт того періоду були:

 • розробка унікальної директивної технології виробництва двох перших літаків Ан-22 «Антей» та Ан-24;
 • освоєння технологічних процесів створення великогабаритного оснащення (обтяжні пуансони) зі склопластику;
 • підготовка та випуск перших в галузі керівних технічних матеріалів (РТМ-1311) з підготовки програм для верстатів з ЧПУ;
 • розробка і випробування першого зразка механізованого інструменту для обробки отворів під болти методом протягування з обертанням інструмента.

У 1970-х роках фахівці Філії результативно працювали над проблемами використання композиційних матеріалів, брали участь в перших роботах Київського механічного заводу (АНТК ім. О.К. Антонова) зі створення концепції застосування композитів в літаках сімейства «Антонов», займалися розробками і нормативним оформленням конкретних технічних рішень (військово-транспортний варіант літака Ан-22).

Група спеціалістів філії Українського НІАТ, що брали участь у створенні і освоєнні літака “Ан-22”. 5-й зліва – перший керівник філії (1964-1966) Бачелюк І.Г., 7-й зліва – начальник філії (1975-1983) Робаковскій Я.М. 1974 рік
Керівник робіт Тарасов А.С.
Стапель для збірки відсіку Ф-1 літака Ан-22 по КФО, який використовується при серійному виробництві літака на ТАПО. Впровадження методу складання агрегатів по координатно-фіксуючим отворам дозволило швидко перейти на серійний випуск літаків важкого класу, до мінімуму звести витрати на підготовку виробництва.
АН-22 “АНТЕЙ”

Крім інжинірингових робіт на серійних авіабудівних підприємствах, що випускали літаки «Ан», фахівці Філії брали участь в освоєнні нових авіаційних технологій і на інших підприємствах авіаційної промисловості колишнього СРСР – Горьківському, Новосибірському, Іркутському авіазаводах.

Розробки інституту були використані для створення і організації серійного виробництва таких літаків, як Ту-134, Іл-76, Іл-86, Ту-154.

Фрагменти складання агрегатів літака Ту-134 по установочно-фіксуючим отворам: збірка панелей фюзеляжу, збірка мотогандоли, збірка середній частині крила.

ІЛ-86
ІЛ-76
ТУ-154

У 1977 році у Філії була створена власна експериментально-виробнича база, яка дозволила виготовляти і оснащувати галузеві підприємства спеціалізованим механізованим інструментом для виконання складальних робіт. Тут були по-сучасному оснащені виробничі ділянки та експериментальні лабораторії.

Лабораторії філії:
відпрацювання технології високоресурсних з’єднань;
прецезіонного інструменту; статичних випробувань.
1977 рік
Виробничі дільниці фрезерної і токарної обробки в інженерно-лабораторному корпусі.
1979 рік

Філія виготовляла спеціалізоване обладнання, оснастку, прилади, нестандартний інструмент, розроблялася галузева науково-технічна документація.

Гнучка автоматизована ділянка фрезерної обробки деталей типу фітингів і нервюр, розроблена в Українському філіалі НІАТ та впроваджена на Київському авіаційному заводі. 1987 рік

Гнучкий виробничий комплекс (ЦВК) токарного оброблення. Київське виробниче об’єднання ім. Артема (керівник робіт Татаренко В.М.). 1987 рік

Техобслуговування і ремонт рухомого складу метрополітену з використанням механізованих технологій і інструменту УкрНДІАТ.

До 1984 року Філія мала хороший кадровий потенціал, була прекрасно оснащена обладнанням і мала таку сформовану спеціалізацію:

 • оцінка і відпрацювання на технологічність нових конструкцій літаків «АН»;
 • розробка та впровадження технології та обладнання для виконання високоресурсних з’єднань;
 • створення і технологічний супровід впровадження робототехнічних комплексів і гнучких автоматизованих виробництв, серійно випускаються;
 • створення технології та обладнання для виготовлення великогабаритного оснащення для виробництва виробів з композиційних матеріалів;
 • розробка технології виготовлення деталей з композитів.

Розробки і продукція інституту широко застосовувались на авіаційних підприємствах Києва, Харкова, Москви, Таллінна, Куйбишева, Арсеньєва, Баку, Тбілісі, Горького, Улан-Уде, Комсомольська-на-Амурі, Воронежа, Казані, Ульяновська і інших міст для виробництва літаків: Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ту-160, Іл 96-300, Ан-38, Ан-30 і Ан-225.

Виконання цільових дослідних і дослідно-конструкторських робіт дозволило створити унікальні науково-технічні напрацювання і впровадити комплекси ефективних конструкторсько-технологічних рішень і технологій:

 • виготовлення довгомірних (до 28 метрів) панелей і поясів лонжеронів крила з пресованих алюмінієвих напівфабрикатів;
 • обробка фланцевих стиків крила і фюзеляжу літака;
 • виготовлення елементів повітрозабірника двигуна з титанових сплавів методом надпластичної деформації і дифузійного зварювання;
 • виконання клепаних стиків панелей фюзеляжу;
 • отримання високонавантажених алюмінієвих деталей методом лиття.
Збірка відсіків крила літака АН-124
Розроблено і впроваджено:
ТЗ на проектування стапелів збірки великорозмірних агрегатів з урахуванням температурного чинника і сейсмічності;
– директивна технологія складання агрегатів;
– технологія стикування агрегатів.
Запропоновано схему монтажу стапелів без використання монтажних макетів, замінивши їх системою полегшених штіхмасс. 1980 рік.
Центроплан літака АН-225 габаритами 2000х7000х22000 мм, після виїмки з головного стапеля
Фрезерування площини роз’єму центроплана в головному стапелі
Збірка центроплана літака АН-225
Запропоновано і впроваджено на ТАПОіЧ в 1982 році директивна технологія комплектації панелей і складання центроплана в єдиному стапелі, технологія обробки стику центроплана з консольною частиною крила в спеціалізованому верстаті, вбудованому в стапель.
Фрезерування площин стику із застосуванням верстата ФРС-1
Обробка стикових отворів із застосуванням механізованих пристроїв
Механізована обробка стиків крила літаків АН-124 та АН-225
Розроблена і впроваджена директивна технологія і засоби механічної обробки і поверхневого зміцнення елементів стиків крила широкофюзеляжних літаків.
На фото показані фрагменти технологічного процесу механізованої обробки стиків крила літака АН-124 габаритами 2000х7000 мм, впровадженого на ТАПОіЧ в 1980 році. Забезпечено: площину стику 0,05 мм, підвищення втомних характеристик стикових отворів в 1,5 – 3 рази.
АН-124 “РУСЛАН”
АН-225 “МРІЯ”

Підведення підсумків роботи між філіями НІАТ за 1986 рік.

В кінці 1980-х р.р. у Філії виконувалися роботи, пов’язані з виробленням концепції механізованого та автоматизованого виробництва середнього транспортного літака – прототипу майбутнього Ан-70. Були запропоновані технічні рішення, що дозволяють механізувати й автоматизувати основні технологічні процеси літакобудівного виробництва.

Українська філія НДІАТ вела роботи з провідними науковими центрами країни, в тому числі в напрямку розширення використання в авіабудуванні різноманітних композиційних матеріалів – з Всесоюзним інститутом авіаційних матеріалів, Всесоюзним інститутом легких сплавів, Московським авіаційно-технологічним інститутом, Інститутом фізики твердого тіла АН СРСР і іншими.

Філією були розроблені унікальні рішення, які залишаються актуальними і в даний час. За тематикою композитів, неодноразово проводилися галузеві наради і конференції.

Всесоюзна конференція “Теорія і практика технології виробництва деталей з композиційних матеріалів”, організована і проведена Українським філліалом НДІАТ. 1988 рік
Обговорення проблем використання композиційних матеріалів в конструкції БТС “Буран” НВО “Молнія”.
Тарасов А.А. (в центрі) – заст. Генерального конструктора НВО “Молнія” і співробітники (зліва направо: Титов В.А., Лупкін Б.В., Кривов Г.О., Забашта В.Ф.) – провідні фахівці Укрфіліала НІАТ з композиційних матеріалів. 1988 рік

В 1991 році на базі Філії створюється Український науково-дослідний інститут авіаційної технології (УкрНДІАТ).

На інститут було покладено функції головної організації України в області науково-технічного забезпечення за напрямком «Авіаційна промисловість», в області технології і матеріалознавства авіаційного виробництва, а також головної організації Міністерства промислової політики України по стандартизації в авіаційній галузі.

Пошуки виходу з політичної та економічної кризи кінця 1980-х початку 1990-х р.р., зробили головними модні тоді ідеї прискореної конверсії підприємств оборонно-промислового комплексу, тоді ж змінилася концепція розвитку авіаційного виробництва – не тільки в Україні, але і в інших республіках колишнього Радянського Союзу. Відповідно багаторазово зменшилося централізоване фінансування (до середини 1990-х р.р. – у 18 разів). У зв’язку з цим, з метою захисту від чергових економічних експериментів, в інституті була вироблена власна концепція розвитку і обрана політика «раціональної реструктуризації». В основу цієї концепції були покладені наступні принципи:

 • гнучка організаційна структура інституту, своєчасно реагує на зміни зовнішнього середовища, що дозволяє зберігати і розвивати інтелектуально-кадровий потенціал;
 • технічна політика постійного переоснащення робочих місць сучасними засобами праці;
 • збереження цілісності господарського комплексу інституту незалежно від структурних змін;
 • підтримка університетської інфраструктури в працездатному стані.

Президент України Кравчук Л.М. та Віце-прем’єр-міністр Шмаров В.Н. знайомляться з розробками інституту. 1993 рік
Голова Верховної Ради України Мороз О.О. на виставці “Машинобудування – 94”, де представлена ​​продукція інституту.
Після вручення Президентом України Кучмою Л.Д. дипломів і пам’ятних знаків Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу представлену УкрНДІАТ. 1995 рік

Оцінюючи період 1985-1995 рр., Слід зазначити, що фахівцями інституту у співпраці з підприємствами галузі були розроблені і впроваджені унікальні технологічні процеси виготовлення таких агрегатів АТ: великогабаритних стулок вантажних люків, шасі літаків Ан-72, Ан-124, Ан-74, створення тришарових оболонок відсіків фюзеляжу з гофрованим заповнювачем, виготовлення стільникових конструкцій, елементів конструкцій планера з біметалевих і металополімерних композиційних матеріалів, виконання з’єднань елементів конструкцій з полімерних композиційних матеріалів з використанням кріплення зі сплаву з ефектом пам’яті форми.

АН-72
АН-74
АН-124

У цей період фахівці інституту брали активну участь у створенні технічного супроводу виробництва дослідних зразків повітряно-космічного літального апарату «Буран», а також літаків нового покоління Ан-70, Ан-140, Ту-204, Ту-334, Як-42, МіГ- 29, Су-24, Су-27 та інших.

АН-225 “МРІЯ” та “БУРАН”

У 1990-х р.р. провідними тенденціями розвитку УкрНДІАТ стали пошуки шляхів позабюджетного фінансування і приведення чисельності працюючих в інституті у відповідність з мінливими фінансовими ресурсами, які згодом були реалізовані. Незважаючи на відсутність бюджетного фінансування літакобудівної тематики, цей напрям робіт продовжував залишатися основним для інституту. Виконуючи функції головної організації в даній області, інститут в цей період бере участь в розробці та реалізації державних і галузевих програм розвитку авіації «Комплексно-механізоване виробництво літака Ан-70» і «Ручний механізований інструмент».

АН-70
Захист Програми “Ручний механізований інструмент” на науково-технічній раді Мінмашпрому

Як один з основних партнерів АНТК «Антонов», УкрНДІАТ спільно з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, Запорізьким машинобудівним КБ «Прогрес», ВАТ «Мотор Січ» і проектним інститутом «Южгіпроавіапром» бере участь з 1995 року в реалізації найбільшого в своїй історії та історії авіаційної промисловості України проекту – створення виробництва літака Ан-140 для Іранської літакобудівної компанії HESA (м Ісфахан, Іран).

Фахівці інституту виконали три розділи цього проекту:

 • розробка технологічного комплекту директивних технологічних матеріалів із серійного виробництва літака Ан-140;
 • створення документації системи організації виробництва;
 • створення документації системи забезпечення якості.

В рамках цього ж проекту компанії HESA був поставлений комплект механізованого інструменту, організовано навчання фахівців в області якості, наданий широкий круг різноманітних консалтингових послуг, пов’язаних з підготовкою і освоєнням серійного виробництва літака.

Фахівцями УкрНДІАТ була запропонована і апробована методологія розробки документації системи якості, що відповідає вимогам стандартів ISO серії 9000 і Авіаційних правил. Центр сертифікації виробництва авіаційної техніки, створений в 1994 році на базі УкрНДІАТ, став першим серед подібних організацій, акредитованих Авіаційним регістром України.

В ході роботи над проектом фахівці інституту отримали унікальний досвід підготовки сучасної інженерно-технічної документації з найрізноманітніших питань організації авіабудівного виробництва. Цей досвід був розвинений також в роботах з підготовки виробництва літака Ан-70 на ФГУП ПО «ПОЛІТ» (Омськ, РФ).

У 1996 році УкрНДІАТ змінив форму власності і став акціонерним товариством, в якому частка державної власності становила 50% акцій плюс одна акція. Таке перетворення дозволило уникнути небезпеки порушення цілісності господарського комплексу інституту, децентралізувати управління окремими госпрозрахунковими структурами, трансформувати деякі з них в самостійні дочірні підприємства – юридичні особи. В 2011 році інститут змінив форму власності і став Публічним акціонерним товариством “Український науково-дослідний інститут авіаційної технології”.

Зберігаючи свою основну спеціалізацію – роботи в галузі авіаційної технології, – інститут розвивав роботи і по інших напрямках, зокрема, в галузі видавничої справи. УкрНДІАТ видавав науково-технічні журнали «Технологічні системи» і «Індустріальна Україна» (Industrial Ukraine) – офіційне корпоративне видання українських експозицій на міжнародних виставках, а також інші науково-технічні публікації.

Журнал “ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ”
Журнал “INDUSTRIAL UKRAINE”

Умови конкурентного ринкового середовища диктували інституту необхідність постійної участі в провідних національних і міжнародних експозиціях. Починаючи з 1994 року, одним з напрямків діяльності УкрНДІАТ стала організація українських експозицій продукції авіаційної та інших оборонних галузей промисловості на найбільших вітчизняних і зарубіжних виставках озброєнь і військової техніки. В період 1994-2004 р.р. інститут виступав організатором українських експозицій на авіасалонах і промислових виставках в Україні, Росії, Франції, Великобританії, ФРН, Чехії, ОАЕ, КНР, Індії, Чилі.

Постійно діюча виставка військово-технічних розробок підприємств ВПК України, організована в УкрНДІАТ.
Виставка “FIDAE-98” (Чилі)
Виставка “Фарнборо-98” (Англія).
Експозиції підприємств аерокосмічного комплексу України на міжнародних аерокосмічних виставках (організатор експозицій – УкрНДІАТ)

Експозиція підприємств ВПК України на військово-технічній виставці “Айдекс-99” (ОАЕ).
Тематико-інформаційне забезпечення експозиції – УкрНДІАТ
Виставка “Ле Бурже – 99”. Після перших демонстраційних польотів. Герой України – льотчик-випробувач Галуненко О.В. (зліва другий), зліва направо: заступник. Генерального директора Національного космічного агентства України Зеленюк С.С., директор УкрНДІАТ Кривов Г.О., торговий радник посольства України у Франції Бернацький А.К.
Експозиція України на авіакосмічному салоні “Ле Бурже-99” (Париж, Франція) Організатор експозиції – УкрНДІАТ
Прес-конференція в Міністерстві промислової політики за результатами авіакосмічного салону “МАКС-99”. Організатор експозиції – УкрНДІАТ. Зліва направо: нач. упр. Ковтун В.П., Герой України, льотчик-випробувач Галуненко О.В., Генеральний конструктор АНТК “Антонов” П.В. Балабуєв, заст. міністра Казаков В.П., директор УкрНДІАТ Кривов Г.О.

У 1990-х р.р. УкрНДІАТ у співпраці з українськими підприємствами почав розробку унікальної інформаційної бази про продукцію та послуги оборонних галузей промисловості України, результатом чого стало видання в 2004 році першого національного каталогу продукції і послуг оборонної промисловості України.

УкрНДІАТ є однією з головних організацій в галузі стандартизації Міністерства промислової політики України. Довідково-нормативні документи, розроблені інститутом, використовуються в багатьох галузях промисловості України.

В кінці XX століття в УкрНДІАТ велися інтенсивні роботи по тематиці утилізації різних видів боєприпасів, застарілих моделей літаків, іншої продукції як військового, так і цивільного призначення. У 2003 році Кабінет міністрів України затвердив «Порядок утилізації військового майна Збройних Сил», в розробці якого інститут брав участь разом з підприємством «Укроборонсервіс», підрозділами Міністерства оборони України та іншими зацікавленими міністерствами і організаціями.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в області механізованих технологій і інструменту для літакобудування почалися в УкрНДІАТ ще в кінці 60-х років. Були створені пристрої для свердління (АСП-18, АСПР-28, АСПР-40), свердлільно-зенковальні машини моделі МСЗП, машини для свердління полімерних композиційних матеріалів (МСП-12, МСП-12К, МСП-12Т, МСП-16А, МАС -10). Була створена технологія механізованого розгортання отворів з використанням спеціального ріжучого інструменту, а для її реалізації були розроблені машини моделі МР. Була розроблена технологія постановки болтів з пружно-пластичним натягом і створені пневматичні (моделі БМ) і пневмогідравлічні (моделі МБЗ) машини. Для підвищення ефективності механізованих технологічних систем складання агрегатів планера літака були проведені роботи по створенню проблемно-орієнтованих комплексів механізованого інструменту (ПОК МІ).

Спецінструмент УкрНДІАТ

Зокрема, використання ПОК МІ для виконання болтових з’єднань по стику центральної та консольної частин крила літака Ан-124 і збірки пілонів двигунів літака Ан-124 і Ан-225 дозволило підвищити рівень механізації складальних робіт до 55-65%.

АН-124
АН-225

В кінці 80-х років УкрНДІАТ були встановлені ділові контакти і почалася співпраця з підприємствами авіаційної та інших галузей промисловості Чехії, Польщі, Болгарії, Румунії. Результатом такої співпраці став експорт механізованих технологій і інструменту авіабудівної компанії LET (Чехія) та встановлення партнерських відносин з фірмою NAREX (Чехія) – відомим в Європі виробником механізованого інструменту. Розробки інституту експонуються на міжнародних промислових виставках в ОАЕ, Чехії, Болгарії, Польщі, Румунії, Німеччини та інших країнах. Встановлення партнерських відносин з одним з найбільших в світі виробників механізованого інструменту – компанією Atlas Copco (Швеція) дозволило розширити можливості інституту в частині створення для зацікавлених підприємств України проблемно-орієнтованих комплексів засобів механізації різноманітного призначення, а також комплексно-механізованих робочих місць. УкрНДІАТ, в той час, був офіційним дистриб’ютором Atlas Copco Tools в Україні.

«Фото з кращим зарубіжним партнером» (Швеція, м. Стокгольм, 1995 р.). Зліва направо: Г.О.Кривов, Г.Пальме (керівник інструментального відділення фірми «Аtlas-Сорсо»), В. А. Матвієнко

Комплекси засобів механізації, сформовані з інструментів УкрНДІАТ і Atlas Copco Tools, успішно застосовуються в авіаційній (АНТК «Антонов», «Мотор Січ», ХДАВП) і автомобільнІй (АвтоЗАЗ-ДЕУ, Івеко-КрАЗ) галузях, на об’єкті «Укриття» Чорнобильської атомної електростанції, на підприємствах ПРТП «Укргазенергосервіс».

Поряд з традиційною діяльністю, пов’язаною з виконанням проектів в області авіабудування, фахівці УкрНДІАТ набули цінний практичний досвід формування програм індустріального розвитку різних рівнів – від корпоративного до рівня державних і національних програм. У 1994 році УкрНДІАТ бере участь в розробці першої «Програми розвитку авіаційної промисловості України», згодом затвердженої Президентом України. Далі, вже в якості головної організації Мінпромполітики України і, відповідно, головного розробника, УкрНДІАТ бере участь в розробці «Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року», розробляє «Державну програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року» , виконує розробку «Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій».

УкрНДІАТ активно брав участь в підготовці фахівців вищої наукової кваліфікації. З 1993 року в інституті працювала Спеціалізована вчена рада, яка брала до захисту кандидатські і докторські дисертації за спеціальностями 05.07.04 – «Технологія виробництва літальних апаратів» і 05.13.22 – «Управління проектами та розвиток виробництв (технічні науки)». Більше 30 фахівців промисловості захистили тут дисертаційні роботи.

Засідання Спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторської дисертації

За свою історію УкрНДІАТ сформував істотний інтелектуальний потенціал. В інституті працювали фахівці найвищої кваліфікації: доктори технічних наук – 22 чол., Кандидати технічних наук – 76 чол., Професори – 8 чол., Наукові співробітники – 247 чол., Дипломовані інженери – 830 чол.

Серед співробітників інституту – лауреати Державних премій СРСР, Української РСР і незалежної України. Співробітники УкрНДІАТ отримали понад 1,5 тисячі свідоцтв і патентів на винаходи.

Інститут розвиває і підтримує партнерські відносини з багатьма відомими вітчизняними і зарубіжними науковими центрами та вищими навчальними закладами: Науковий центр Військово-повітряних сил, Інститут електрозварювання НАНУ, Інститут надтвердих матеріалів НАНУ, НАУ «Харківський авіаційний інститут», Національний авіаційний університет, НТУУ «Київський політехнічний інститут » та іншими…

Інститут електрозварювання
ім. Є.О.Патона
НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля

Починаючи з 2019 року УкрНДІАТ ініціював питання щодо створення Корпоративної системи нормативних документів (КСНД) в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України.
Таку ініціативу підтримали ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ», ДП «Одеський авіаційний завод», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», АТ «ФЕД», ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР».
Основна мета КСНД полягає в тому, щоб створити умови для забезпечення безперервного процесу розроблення і виробництва авіаційної техніки в умовах дії Закону «Про стандартизацію».
Станом на початок 2021 року УкрНДІАТ визначено головною організацією з корпоративнои стандартизации в интересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України.
Проводяться роботи з розбудови КСНД, розроблення перших корпоративних нормативних документів.

Після завершення 2-ї державної програми розвитку авіаційної промисловості на 2001-2010 роки УкрНДІАТ розробив, у взаємодії з провідними підприємствами авіабудування, проект 3-ої державної програми на період 2011-2020 років, який так і не був прийнятий урядом.
У 2019 році уряд прийняв Стратегію вітчизняного авіабудування, а у 2020 році схвалив Концепцію державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки (Програма-2030). В розробці зазначених документів УкрНДІАТ відіграв провідну, координаційну роль.

Наприкінці 2020 року Мінстратегпром України, як державний замовник, визначив УкрНДІАТ розробником Програми-2030. В період 2020-2021 років УкрНДІАТ розробив 10-ту версію проекту Програми-2030 (відповідно до зауважень і пропозицій зацікавлених сторін). Станом на червень 2021 року проект Програми-2030 проходить міжвідомче узгодження.

УкрНДІАТ співпрацює як з своїми традиційними партнерами, так і новими замовниками – підприємствами і компаніями авіаційної промисловості України та інших країн, а також підприємствами інших галузей промисловості, що випускають наукомістку продукцію і використовують сучасні технології.