АТ УкрНДІАТ потрібні:

Запрошуємо фахівця, який має досвід розробки програмних продуктів, що працюють з базами даних.

Для розробки за наявними залежностями програмного продукту, що представляє собою діалогову автоматизовану систему інформаційної підтримки прийняття рішень.

Необхідно реалізувати наступний функціонал:

  • введення користувачем вихідних даних за допомогою графічного інтерфейсу;
  • розрахунок показників на підставі введених вихідних даних за заданими залежностями (зараз цей функціонал реалізований за допомогою MS Excel);
  • виведення в графічному форматі (діаграми, таблиці) розрахункових показників із різними рівнями деталізації (2-3 рівня);
  • * результати розрахунків необхідно зберігати і відправляти за вказаною адресою в форматі .pdf;
  • * зазначений функціонал повинен бути реалізований для мобільного і десктопної платформи.

* Додатковий функціонал

Як можливий варіант розглядається схема «web-додаток + база даних».

Наявність портфоліо з виконаними аналогічними роботами обов’язково.

Прийом пропозицій та заявок – cmti@ukrniat.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________

– Требуются инженеры-исследователи в сфере машиностроения.

Предпочтительно: авиастроение. Знание английского языка.

 – Инженеры-технологи, инженеры-конструкторы машиностроительного профиля

 Предпочтение отдаётся специалистам в области самолетостроения, имеющим опыт работы, владеющим английским языком.

 – Слесарь-сборщик, слесарь механосборочных работ не ниже 4 разряда

 Предпочтение отдаётся соискателям, имеющим опыт работы на машиностроительном производстве (желательно авиационном) не менее двух лет.

 – Специалисты, имеющие профильное образование и опыт работы в авиастроении

 требуются специалисты, имеющие профильное образование и опыт работы в авиастроении.

– Литературный редактор

Для редактирования технической литературы.

Отраслевая направленность литературы: машиностроение, авиастроение, оборонная промышленность

– Переводчик английского языка с ОР

Для перевода на/с английский язык технической литературы.
Опыт перевода технической литературы на/с английский язык обязателен.

– Специалисты, имеющие опыт систематизации, реферирования, анализа информации в области экономики промышленного производства

Предпочтение отдаётся соискателям, владеющим английским языком и представившим материалы, подтверждающие опыт работы в данной области.
Организации изготовления на условиях производственной кооперации продукции машиностроения (пневматические и пневмогидравлические устройства)

– Технический специалист со знанием английского языка для работы с периодическими техническими изданиями на английском языке, перевода и редактирования возможных публикаций

Предпочтение отдаётся соискателям, имеющим высшее или неполное высшее образование (авиационная тематика, усталость и разрушение материалов и конструкций, композиционные материалы).

Резюме направлять по факсу: +38 044 417-15-48, +38 044 455-93-92
Более подробную информацию можно получить по телефону: +38 044 417-15-48
E-mail: cmti@ukrniat.comukrniat@ukrniat.com