ОСНОВНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, ІНЖИНІРИНГОВІ ТА КОНСАЛТИНГОВІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В 1988 – 2020 РОКАХ

2020 рік

Розробка методичних матеріалів з прогнозування та укрупнених оцінок перспективних проектів розробки і коопераційного серійного виробництва літаків «АН» нового покоління.

Розроблення для ДП «АНТОНОВ» матеріалів проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період 2021-2030 років.

Розроблення для ПрАТ «ФЕД» матеріалів проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період 2021-2030 років.

Актуалізація документації «Система менеджменту якості виробництва спеціальної продукції ДАХК «Артем».

Розроблення для ДП «Івченко-прогрес» матеріалів проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період 2021-2030 років.

Науково-методологічне забезпечення функцій Головної організації з корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України для ДП «Одеський авіаційний завод».

Науково-методологічне забезпечення функцій Головної організації з корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України для ДП «ЗМБК» Прогрес ім. академіка О.Г. Івченка.

Формування інформаційного масиву даних щодо електрогідравлічних підсилювачів потужності з дефлектором виробництва компанії MOOG.

Науково-методологічне забезпечення функцій Головної організації з корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України для АТ «Мотор Січ».

2019 рік

Разработка  информационно-учебных материалов для проведения обучения и обучение оперативного и перспективного резервов кадров на ключевые руководящие должности ГП «АНТОНОВ» по теме «Системный подход к управлению предприятием».

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації робіт з корпоративної стандартизації ДП «Івченко-Прогрес» в сфері авіаційного двигунобудування.

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації робіт з корпоративної стандартизації АТ «Мотор Січ» в сфері авіаційної галузі.

Визначення масиву корпоративних нормативних документів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» у складі корпоративної системи нормативних документів в інтересах авіабудівних підприємств України і методичне забезпечення управління корпоративними нормативними документами.

Визначення масиву корпоративних нормативних документів у складі корпоративної системи нормативних документів в інтересах авіабудівних підприємств України і методичне забезпечення управління корпоративними нормативними документами ДП «Одеський авіаційний завод».

Актуалізація типових технологічних процесів ремонту типових експлуатаційних дефектів протиосколкового покриття  балонів високого тиску літака «Міг-29».

Розробка організаційно-технічних заходів з технології модернізації механообробного виробництва ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

Актуалізація типових технологічних процесів ремонту типових експлуатаційних дефектів деталей (вузлів) із полімерних композиційних матеріалів літака «Міг-29».

Розробка методичних матеріалів з прогнозування та укрупнених розрахунків собівартості вантажних та пасажирських літаків сімейства «АНТОНОВ».

2018 рік

Надання консультативних послуг за розділом «Технічне дослідження техніко-економічного обгрунтування за програмою легкого транспортного літака «АН-132» для компанії МТОРРЕС (Іспанія).

Проведення досліджень та розробка методичних матеріалів з прогнозування та укрупнених розрахунків трудомісткостей технологічної підготовки виробництва і серійного виробництва літаків сімейства «АНТОНОВ».

2017 рік

Розробка та дослідна апробація конструктивно-технологічних рішень для ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» щодо можливості заміни заклепок ОСТ1.11200-73 на сучасні зарубіжні аналоги для забезпечення вібраційної стійкості заклепкових з’єднань стулок верхнього входу повітрезабірника літака «МіГ-29».

Аудиторская оценка и согласование Технологической инструкции на горячее изостатическое прессование герметизированных заготовок, заполненных гранулами жаропрочного сплава ЭП 741НП в условиях АО «Мотор Сич».

Разработка информационно-обучающих материалов по теме проектного управления для подготовки и проведения лекций для руководителей ГП «АНТОНОВ» по теме «Основные подходы к проектному управлению – как основному инструменту повышения конкурентноспособности работы предприятия».

2016 рік

Розробка комплексу проектів документів та документованих процедур СМЯ, необхідних для сертифікації виробництва ТОВ «Машгідропривод», згідно з вимогами Авіаційних правил України, розділ 21 і Стандарту ДСТУ ISO 9001.

Аналіз техніко-економічної ефективності діяльності аеродрому «Київ» (Антонов)» як складової господарського комплексу ДП «АНТОНОВ».

Розробка комплексу проектів документів та документованих процедур СМЯ, необхідних для сертифікації виробництва ДП ХЗТУ, згідно з вимогами Авіаційних правил України, розділ 21 і Стандарту ДСТУ ISO 9001.

Разработка предложений и экспертная оценка моделей реструктуризации серийного сборочного производства самолетов на ГП «АНТОНОВ».

Разработка информационно-обучающих материалов по теме проектного управления для подготовки и проведения лекций для руководителей ГП «АНТОНОВ».

2015 рік

Хід і результати виконання Державного контракту № 07-01 від 02 квітня 2001р. з оборонного замовлення на закупівлю озброєння та військової техніки.

Разработка для ДП “АНТОНОВ” рекомендаций по типовым моделям организации кооперационного производства гражданских транспортных самолетов Ан-178 в Азербайджанской Республике и других странах Азиатского региона.

Разработка рекомендаций по обеспечению конкурентного качества и прочностных характеристик соединений конструкции планера перспективных самолетов «АНТОНОВ».

Проведення аналітичних досліджень щодо оцінки впливу змін у відносинах між Україною та РФ на розвиток програм у оборонному секторі економіки РФ.

Формування матеріалів інформаційної підтримки щодо прийняття рішень в процесі розробки конструкцій та виробництва лопастей несучого та рульового гвинтів сучасних вертольотів для АТ “Мотор Січ”.

2014 рік

Аудиторская оценка и согласование Технологической инструкции «Выплавка в вакууме жаропрочных сплавов и стали в условиях АО «Мотор Сич».

Формирование информационного массива данных относительно современного состояния и перспектив проектирования, производства рыночной коньюктуры электрогидравлических усилителей мощности и устройств на их основе.

Розробка технологічних рекомендацій щодо стикування та виконання з’єднань носової та центральної частин фюзеляжів вертольотів МСБ-2 дослідної партії.

Розробка та дослідно-промислова апробація конструкторсько – технологічних рішень зі стикування носової та центральної частин фюзеляжу дослідного зразка вертольота МСБ-2.

Розробка комплексу проектів документів та документованих процедур СМЯ, необхідних для сертифікації виробництва ТОВ «Укртехавіа», згідно з вимогами Авіаційних правил України, розділ 21 і Стандарту ДСТУ ISO 9001-2009.

2013 год

110. Разработка информационно-аналитических материалов для выполнения работ по продвижению самолетов Ан-148/Ан-158 и их модификаций на мировой рынок.

109. Разработка материалов технико-экономических обоснований по развитию серийного производства самолетов Ан-148 и организации кооперированного производства самолетов Ан-70 на серийном заводе “Антонов”.

108. Разработка технологии, специального механизированного и упрочняющего инструмента для упрочнения отверстий перетекания топлива в стрингерах кессонбаков самолета Sukhoi SJ-100.

107. Разработка технологии, специально режущего и механизированного инструмента для выполнения болт-заклепочных соединений с натягом.

106. Продажа механизированного инструмента.

2012 год

105. Разработка маршрутных технологических процессов выполнения типовых соединений – заклепочных, болтовых и др. при составлении планеров вертолетов Ми-8МСБ; МСБ-8; МСБ-2.

104. Разработка типажа-ограничителя крепежных элементов, предназначенных для выполнения соединений элементов конструкции планеров вертолетов Ми-8МСБ; МСБ-2; МСБ-8.

103. Разработка маршрутных технологических процессов сборки узлов, панелей, секций, отсеков и т.д. планеров вертолетов Ми-8МСБ; МСБ-8; МСБ-2.

102. Разработка рекомендаций по обеспечению производственной технологичности конструкций сборочных единиц планеров вертолетов Ми-8МСБ; МСБ-8; МСБ-2.

101. Разработка типаж механизированного инструмента, предназначенного для выполнения соединений элементов конструкции планеров вертолетов Ми-8МСБ; МСБ-2; МСБ-8.

100. Сбор, анализ, систематизация исходных данных и предложений для формирования задач и мероприятий подразделения “Производство авиационных двигателей” проекта “Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2020 года”.

99. Разработка комплекса организационно-технологических предложений по совершенствованию кооперационной схемы производства и снижению себестоимости самолетов Ан-148, Ан-158, выпускаемых ГП “Антонов”.

2011 год

98. Разработка методов и технологий сборки отъемной и центральной частей крыла самолета МС-21.

97. Сбор, анализ, систематизация исходных данных и предложений предприятия для формирования заданий и мероприятий подразделения «Производство авиационных двигателей» проекта «Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2020 года (Программа – Вертолет).

96. Разработка программы экспериментальных исследований и предварительной технологии образования отверстий под крепеж при выполнении соединений элементов конструкции хвостового оперения самолета МС-21 (ЗАО «Авиастар-СП» РФ).

95. Изготовление и поставка механизированного и режущего инструмента (АО «Военный авиационный завод №2» Республика Польша Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr2 SA – WZL Nr2 SA).

94. Исследование и разработка технологии выполнения болтовых соединений с тарированной затяжкой по ОСТ 1 00750-76.

93. Изготовление и поставка механизированного инструмента («Shanghai China aviation Industrial Civil Tool Co. Ltd» Китайская Народная Республика).

92. Разработка материалов целевых научно-технических программ в области авиастроения (Программа – 2020). В интересах ГП «Антонов», АО «Мотор Сич».

91. Разработка и выполнение целевых научно-технических программ и международных договоров в области авиастроения (Программа – 2020). В интересах ГП ХМЗ «ФЭД» ГП «Ивченко-Прогресс».

2010 год

90. Сбор, анализ, систематизация исходных данных и предложений предприятия для формирования заданий и мероприятий подразделения «Производство авиационных двигателей» проекта «Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2020 года (Программа – Вертолет).

89. Разработка методов сборки сборочных единиц и кессона отъемной части в целом крыла из полимерных композитных материалов самолета
МС-21.

88. Разработка технологий выполнения высоконагруженных соединений кессона крыла из полимерных композитных материалов для перспективных воздушных судов гражданской авиационной техники.

87. Изготовление и поставка механизированного инструмента (ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» РФ).

86. Разработка информационно-иллюстративной базы и подготовки оригинал-макета каталога продукции и услуг военного и специального назначения производства Украины в электронном виде.

85. Изготовление и поставка механизированного инструмента («Shanghai China aviation Industrial Civil Tool Co. Ltd» Китайская Народная Республика).

84. Разработка и согласование “Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники от 20 августа 1997 года» и сводных материалов по условиям правового, организационного и документального порядка обеспечения авиастроительных предприятий Украины нормативными документами в процессе разработки и производства совместных проектов авиационной техники.

83. Разработка материалов для формирования программно-целевых мероприятий по реализации «Стратегии развития отечественной авиационной промышленности на период до 2020 года».

82. Изготовление и поставка механизированного инструмента (Серийный завод «Антонов»).

81. Разработка конструкторской документации, изготовление и поставка зенкеровально-развертывающих машин с автоматической подачей для обработки гнезд под шайбы в колодцах разъема центральной и консольной частей крыла самолета АН-148.

80. Укрупненный анализ финансово-экономического, технического и кадрового потенциала ОАО «Волчанский агрегатный завод» для дальнейшей разработки концепции и моделей приобретения конкурентоспособности авиационного направления деятельности предприятия.

79. Исследование влияния технологических факторов на долговечность образцов из конструкционных титановых сплавов и разработка метода и параметров поверхностного упрочнения отверстий в элементах конструкций планера самолета по контракту с Самолетостроительной компанией Airbus, и с использованием их материалов.

2009 год

69.Разработка технологии и комплекса механизированного инструмента для выполнения болт-заклепочных соединений с радиальным натягом элементов конструкции планера с ограниченными подходами в зону постановки крепежа

70.Разработка комплекса материалов проекта «Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2020 года» (по инициативе Минпромполитики Украины).

71.Проведение комплекса исследований, направленных на создание методов и средств обеспечения ресурса элементов конструкции в зоне функциональных отверстий планера самолета из высокопрочных титановых сплавов

72.Разработка материалов для формирования программно-целевых мероприятий по реализации «Стратегии развития отечественной авиационной промышленности на период до 2020 года» (по инициативе Минпромполитики Украины).

73.Исследование влияния технологических факторов на долговечность образцов из конструкционных титановых сплавов и разработка метода и параметров поверхностного упрочнения отверстий в элементах конструкций планера самолета.

74.Исследование влияния технологических факторов на долговечность образцов из конструкционных титановых сплавов и разработка метода и параметров поверхностного упрочнения отверстий в элементах конструкций планера самолета по контракту с Самолетостроительной компанией Airbus, и с использованием их материалов.

75.Исследование закономерностей трансформации финансово-экономических показателей деятельности предприятия авиастроения в условиях сокращения объемов и структуры производства продукции. Разработка рекомендаций по трансформации производственной инфраструктуры в зависимости от прогнозируемых объемов и видов заказов

76.Технико-экономические исследования в области разработки методик управления ценой самолетостроительной продукции, начиная с первых стадий её жизненного цикла

77.Формирование методологических основ создания системы информационной поддержки выбора эффективных решений на ранних стадиях создания агрегатов планера из полимерных композиционных материалов для пассажирских самолетов

78.Сбор, анализ, систематизация исходных данных и предложений предприятия для формирования заданий и мероприятий подразделения «Производство авиационных двигателей» проекта «Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2020 года (Программа – Вертолет).

2008 год

64.Проведение обучения специалистов Организации гражданской авиации и Самолетостроительной компании HESA (Иран) по надзору за производством, контролю качества и приемке самолета Ан-140.

65.Формирование массива исходных данных для создания системы информационной поддержки выбора конструктивно-технологических параметров агрегатов планера самолета из композиционных материалов

66.Проведение укрупненного сопоставительного анализа трудовых и материальных затрат на производство агрегатов планера самолета из металлических и полимерных композиционных материалов

67.Разработка технологии и создание средств технологического оснащения для упрочнения отверстий для перетекания топлива в стрингерах кессонной части крыла самолета SSJ

68.Изготовление и поставка Самолетостроительной компании HESA (Иран) комплекта механизированного инструмента для агрегатной сборки самолета Ан-140.

2007 год

61.Разработка технологий и создание комплекса специального механизированного инструмента для выполнения механизированных болтовых и заклепочных соединений в конструкции планера малого регионального самолета EV-55 (Чехия).

62.Исследования численные и экспериментальныенапряженно-деформированного состояния и усталостной прочности элементов конструкции планера самолета SSJ из алюминиевых сплавов в зоне функциональных отверстий.

63.Проведение обучения специалистов Организации гражданской авиации и Самолетостроительной компании HESA (Иран) по надзору за производством, контролю качества и приемке самолета Ан-140.

2006 год

57.Разработка технологии и создание комплекса средств механизации выполнения болтовых соединений по стыку консольной и центральной частей крыла самолета SSJ.

58.Разработка технологии клепки продольных и поперечных стыковых швов панелей фюзеляжа самолета SSJ с использованием клепальных импульсных пневматических молотков.

59.Разработка технологии и методических материалов по сборке узлов и агрегатов планера самолета с использованием отверстий в качестве сборочных баз.

60.Разработка методических материалов по формализации процедур выбора сварочного оборудования для самолетостроения.

2005 год

54.Разработка технологии и создание комплекса механизированного инструмента для выполнения высоконагруженных болтовых соединений элементов конструкции планера самолета SSJ из алюминиевых и титановых сплавов.

55.Разработка новых и модернизированных моделей, изготовление и испытание опытных партий механизированного инструмента для производства самолетов нового поколения (Ан-148, Ан-140 и других).

56.Разработка отраслевых методических материалов по сборке роторов газотурбинных двигателей барабанно-дискового типа.

2004 год

46.Исследование и разработка технологи постановки болтов с натягом.

47.Разработка нормативно-методических основ создания системы управления качеством производства авиационной техники.

48.Разработка методологии создания базы данных автоматизированных систем технологической подготовки производства авиационной техники.

49.Разработка отраслевых рекомендаций по изготовлению мастер-моделей заготовок сложных деталей методом lom-технологии

50.Экспертиза технической документации по ОКР “Разработка и внедрение автоматизированной системы технологической подготовки производства составных частей опытных образцов двигателя Д-27 для самолета Ан-70”.

51.Разработка организационно-технической документации, доработка конструкторской документации, изготовление, апробация и внедрение опытных партий механизированного инструмента для серийного производства авиационной техники нового поколения.

52.Разработка “Общегосударственной комплексной программы развития высоких наукоемких технологий”.

53.Разработка “Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года”.

2003 год

41.Разработка информационно-методической базы относительно процедур сопровождения в эксплуатации, продлению назначенных показателей и восстановлению компонентов авиационной техники.

42.Разработка методических материалов по оценке организационно-технического уровня производства предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

43.Разработка информационно-методической базы по сопровождению предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в процессе реформирования и создания интегрированных производственных структур.

44.Разработка комплекта документации – “Системы управления предприятием и качеством” Государственного предприятия “Укроборонсервис”.

45.Организация и обеспечение обучения специалистов “Укргазэнергосервис” и “Укртрансгаз” по автоматизированному конструированию и проектированию деталей и по управлению качеством.

2002 год

37.Разработка директивной технологической документации для серийного производства самолетов Ан-70 на ФГУП “ПОЛЕТ” на основе кооперации.

38.Разработка “Положения о порядке реализации имущества Вооруженных сил Украины”.

39.Разработка нормативной базы обеспечения качества и сертификации авиационной промышленности.

40.Разработка информационно-методической базы по формированию типовых компонентов системы управления качеством производства авиационной техники.

2001 год

32.Разработка “Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины до 2010 года”.

33.Разработка реестра нормативных документов (ТУ, РД, РТМ), которые были утверждены на уровне министерств бывшего СССР и которыми пользуются предприятия и организации Госпромполитики Украины.

34.Разработка рекомендаций по созданию современной нормативной базы обеспечения качества производства авиационной техники и ТЗ на отраслевой стандарт Украины “Система управления качеством производства авиационной техники”.

35.Формирование информационного массива и подготовка аналитических материалов о состоянии и перспективах развития авиастроения.

36.Разработка исходных данных технологических материалов для технико-экономических расчетов производства самолета Ан-70 на ПО “ПОЛЕТ” (Россия) с учетом кооперационного производства.

2000 год

25.Разработка нормативно-методических материалов по компьютерно-технологическому проектированию самолетных конструкций для производства новых образцов авиационной техники.

26.Разработка информационно-аналитических обзоров “Деятельность зарубежных продуцентов региональных пассажирских самолетов на мировом рынке авиационной техники”.

27.Разработка классификатора конструкционных материалов по стандартам Украины, стран СНГ, Западной Европы и Америки.

28.Разработка и внедрение нормативно-технической документации для серийного производства самолета Ан-70.

29.Разработка реестра отраслевых стандартов бывшего СССР, которыми пользуются предприятия и организации Государственного комитета промышленной политики Украины.

30.Разработка и внедрение методики оценки эффективности проектов, предоставленные государственной программе по созданию спецтехнологий, мощностей и научно-технического наследия оборонной промышленности.

31.Модернизация и доработкакомплекта резьбозакручивающеого инструмента и комплекта измерительной аппаратуры, разработка технологической инструкции для выполнения тарировочного свинчивания резьбовых соединений при создании и производстве самолета Ан-140.

1999 год

23.Создание технологических средств и технологической документации для производства самолета Ан-140.

24.Разработка конструкции и технологии производства унифицированной легкоразборной тары контейнерного типа для сохранения и транспортирования ракет и боеприпасов.

1996 год

20.Разработка технологии и организации серийного процесса утилизации минно-торпедных боеприпасов.

21.Разработка нормативно-технической документации относительно процессов утилизации авиационных и морских боеприпасов.

22.Разработка технологической документации “Проекта организации произ­водства самолетов Ан-140” Самолетостроительной компанией HESA (Иран).

1995 год

17.Внедрение технологии и средств упрочнения деталей при сборке фюзе­ляжа и оперения самолета Ан-140.

18.Разработка технологии и организации промышленного изготовления оборудования для утилизации авиационных и морских боеприпасов.

19.Исследование эксплуатационных свойств титановых сплавов в авиационной и космической промышленности и определение потребности на период до 2000 года.

1994 год

12.Изготовление и внедрение поста для сварки соединений коллектора, роторов из меди.

13.Разработка ДТМ на ширококооперированное серийное производство вертолета К-128 на предприятия Украины.

14.Разработка отраслевой нормативно-механической документации, обеспечивающей запуск вертолета Ка-128 в серийное производство.

15.Разработка и внедрение технологии производства сплавов алюминия, титана и биметалла “Алюминий-медь”.

16.Разработка, изготовление и внедрение пневмогидравлической системы тарированного свинчивания резьбовых соединений диаметром 30—42 мм при строительстве тоннелей метрополитена.

1993 год

9.Разработка и внедрение техпроцессов обработки деталей из материалов “Феррит”, “Графелон 20”.

10.Разработка технологической документации изготовления отливок из алюминиевых сплавов самолетов Ан-70, Ан-70Т, отработка и освоение технологий.

11.Исследование свойств и отработка опытно-промышленной технологии изготовления базальтовых волокнистых и тканых наполнителей, изде­лий из конструкционных ПКМ на их основе.

1992 год

1.Разработка теоретических основ получения металлических композиционных материалов на основе легких сплавов для создания интегриро­ванных конструкций авиационной и ракетокосмической техники.

2.Исследование процесса выполнения точных упрочненных отверстий и разработка производственной инструкции по упрочнению отверстий на самолете Ту-334.

3.Отработка технологического процесса клепки ударным и прессовым способом пакетов соединений изделия БЕ-200, содержащих углепластик.

4.Разработка технологической документации на агрегатносборочные работы по запуску изделий в серийное производство.

5.Исследование, разработка технологии формообразования монолитных панелей и поясов лонжеронов сложной формы крыла и окантовок окон пассажирской кабины изд. “218”.

6.Исследование технологичности и разработка способов соединений элементов из МКМ диффузионной сварки.

7.Внедрение технологии и средств упрочнения деталей при сборке планера самолета Ан-70.

8.Разработка, изготовление и внедрение робототехнического комплекса для сварки неплавящимся электродом применительно к производству элементов воздухозаборника.

Основные научно-технические разработки УКРНИИАТ в качестве самостоятельного института

1991 год

256.Освоение и внедрение технологического процесса импульсной клепки стабилизатора изделия “72”.

257.Разработка и освоение техпроцесса постановки с натягом пневмо-импульсными молотками на изделии “72”.

258.Разработка технологических рекомендаций по упрочнению отверстий рельсов закрылков изделий “86” и “96”.

259.Разработка технологической документации для разработки ТЭО производства изд. “74” на ПО “Полет”.

260.Отработка на технологичность конструкций изделия “218” на этапе эскизного проектирования и начального этапа рабочего проекта.

261.Разработка техпроцесса и средств механизации для выполнения закле­почных соединений стыковых швов методом прессовой клепки в условиях стапельной сборки самолета Ту-334.

262.Исследование, разработка технологического процесса и переносного обо­рудования для клепки давлением и раскаткой стальных заклепок 0 5 мм.

263.Разработка технологии и внедрение пожаробезопасного, нетоксичного набора материалов “ИФХ-Конкор-4” для цветной капиллярной дефектоскопии при ремонте авиационных двигателей.

264.Исследование, разработка и внедрение техпроцесса и оборудования для клепки давлением с раскаткой конструкций, содержащих клиновидность (до 15º) пакеты, стальными заклепками диаметром 3,5 мм.

1990 год

247.Обеспечение технологичности конструкции агрегатов планера и систем на этапе рабочего проектирования и разработки ДТМ применительно к условиям организации серийного высокомеханизированного производства самолета Ан-70.

248.Отработка режимов операций механической обработки деталей с твердыми покрытиями с целью повышения долговечности конструкций.

249.Исследование, разработка конструкторской документации, изготовление средств механизации и внедрение процесса свинчивания лопастей вентилятора Т-50.

250.Проведение исследований и разработка директивного технологического процесса клепки методом давления с раскаткой продольных стыковагрегатов.

251.Разработка и изготовление алмазного инструмента для обработки ПКМ и технологических рекомендаций на механическую обработку ПКМ.

252.Изыскание способов, исследование процессов и разработка отраслевой документации, создание установки с элементами автоматизации для дифсварки и оснастки для формообразования эффективных конструкций из металлических КМ

253.Разработка технологической документации на процессы литья и конструкторской документации на литейную оснастку.

254.Разработка технологии; средств механизации и САПР конструкторско-технологической документации по механизированной обработке точных отверстий.

255.Разработка системы автоматизированного проектирования техпроцессов (САПР Т) механообрабатываемых деталей планера на основе групповой технологии применительно к условиям ГПС.

1989 год

239.Исследование и разработка технологии стыковки агрегатов изделия с использованием лазерных средств.

240.Разработка, доводка и внедрение технологии и штампа для формообразования деталей типа тройник изделия “204”.

241.Технологические исследования прогрессивных конструктивно-технологических решений создаваемых изделий “Ан”.

242.Исследование, разработка и внедрение комплекса технологических процессов изготовления трубчатых подкосов с использованием металличес­кого композиционного материала ВКА-2 в опытном производстве.

243.Исследование, разработка рекомендаций и внедрение процесса механизированного свинчивания болтовых соединений 0 8 … 12 мм.

244.Исследование возможности диагностики физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов (ПКМ) методами неразрушающего контроля.

245.Исследование, разработка и освоение техпроцессов клепки стыковых швов фюзеляжа с образованием потайной замыкающей головки импульсными пневмомолотками.

246.Исследование процессов и разработки технологических рекомендаций, создание комплекта технологической оснастки для экспериментального производства трубчатых элементов конструкций из КМ на металлической матрице.

1988 год

230.Создание и внедрение робототехнического комплекса (РТК) для процессов горячего вальцевания.

231.Разработка системы автоматизированного проектирования оптимальных технологических процессов САПР ТП обработки плоских деталей концевыми фрезами, деталей типа “фитинг”, “кронштейн”) размером не более 800×350.

232.Разработка макета и конструкторской документации опытно-промышленной установки для газовзрывной штамповки с нагревом заготовок до 400-500″С.

233.Разработка и освоение участка групповой обработки корпусных деталей
на базе обрабатывающих центров САМ5-850 и участка на базе ГПМ-500.

234.Исследование технологических процессов, создание оснастки, изготовление опытной партии болтов и гаек из стеклопластика и разработка рекомендаций.

235.Исследование возможностей многоручьевой (4—5 переходов) вальцовки
заготовок из алюминиевых и титановых сплавов и разработке технологических рекомендаций.

236.Исследование, разработка и внедрение управляемого технологического
процесса литья корпусных обшивок методом выжимания.

237.Исследование и разработка соединений деталей заклепками, не выходящими на внешнюю поверхность обшивки.

238.Исследование и разработка технологических рекомендаций по формообразованию методами гибки и сварки металлических композиционных материалов на основе алюминиевого и магниевых сплавов с варьируемой структурой.