Детальна корпоративна інформація про АТ «УкрНДІАТ» знаходиться за адресою: http://www.ukrniat.pat.ua/

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ АТ «УКРНДІАТ»

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2021 року Товариством здійснюється виплата дивідендів за результатами діяльності АТ «УкрНДІАТ» у 2019 та 2020 роках.

23 КВІТНЯ 2021 РОКУ ВІДБУДУТЬСЯ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ».

ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ 23 КВІТНЯ 2021 РОКУ О 10 ГОДИНІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 19-21, АКТОВА ЗАЛА, 8 ПОВЕРХ.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АТ УКРНДІАТ ПРОВОДИТЬСЯ У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З 8-30 ДО 9-30.