Завершено розробку та передано Замовнику – ДП “АНТОНОВ” матеріали методичної та інформаційно-аналітичної підтримки (МІАП) перспективних літакобудівних проектів.

МІАП призначені для прогнозування та укрупнених розрахунків техніко-економічних показників проектів:

  • коопераційного (локалізованого) серійного виробництва середнього транспортного літака;
  • розробки та серійного виробництва важкого транспортного літака;
  • добудови та введення в експлуатацію надважкого транспортного літака Ан-225 “Мрія”.