Постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 951 затверджено Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021 – 2030 роки (Програма-2030), державними замовниками якої визначено Мінстратегпром і МОН.

У зв‘язку з необхідністю формування звітних матеріалів про виконання у 2021 році завдань і заходів Програми-2030, АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» як розробник Програми-2030 пропонує підприємствам і організаціям, потенційним виконавцям завдань і заходів Програми-2030, проаналізувати дослідницькі проекти, що виконувалися ними у 2021 році за рахунок позабюджетних коштів, і виявити з них ті, що підпадають під проекти Програми-2030.

Результати такого аналізу (за формою, що додається нижче) пропонується не пізніше січня 2022 року надати до УкрНДІАТ для подальшого зведення і підготовки звіту про виконання у 2021 році завдань і заходів програми підприємствами і науковими організаціями за рахунок позабюджетних джерел.

 Наведену у звіті інформацію про участь підприємств у виконанні за рахунок позабюджетних джерел завдань і заходів Програми-2030 у 2021 році може бути враховано в процесі конкурсного відбору виконавців програми у 2022 і послідуючих роках за рахунок бюджету.