24 листопада в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулася робоча зустріч за участю проректора з навчальної роботи професора Пасічника Віталія Анатолійовича, Голови правління – генерального директора АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» професора Кривова Георгія Олексійовича, Голови вченої ради ММІ, члена-кореспондента НАН України, професора Бобиря Миколи Івановича, завідувача кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів професора Піскунова Сергія Олеговича та керівника центру АТ «УкрНДІАТ», доцента Зворикіна Костянтина Олеговича. Обговорювалася участь зацікавлених сторін у просуванні методології системної інженерії у вітчизняному наукомісткому машинобудуванні.

Навесні цього року в рамках підвищення кваліфікації фахівців підприємств ДК «Укроборонпром» за програмою «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» (програму організував та провів Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського) професором Кривовим Г. А. прочитано вступний навчальний курс «Системна інженерія», в якому містилися узагальнення алгоритмів, правил та методів роботи на основі системного підходу у процесах створення складних технічних систем. Більше того, на відміну від загальновизнаної в нашій країні міжнародної методології проектного менеджменту з глобальною методологією системної інженерії в Україні склалася абсолютно неприйнятна ситуація. Незважаючи на те, що у 2016 році було прийнято національний стандарт ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, ІDT) «Системи та програмна інженерія. Процеси життєвого циклу систем», ідентичний основоположному міжнародному стандарту ISO/IEC/IEEE 15288:2015 «Системи та програмна інженерія. Процеси життєвого циклу систем ідентичний основному міжнародному стандарту ISO/IEC/IEEE 15288:2015 «Systems and software engineering – System life cycle processes», у вітчизняному наукомісткому машинобудуванні «системний підхід» та «системну інженерію» продовжують використовувати в основному формально і часто лише у зв’язку з вимогами власних систем менеджменту якості, на які, як правило, вже атестовано українські підприємства. З іншого боку, підходи системної інженерії давно та ефективно використовуються у комп’ютерних технологіях українських ІТ-підприємств. Методологія системою інженерії дедалі частіше включається до спеціалізованих освітніх магістерських програм українських технічних університетів. Наприклад, у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в курсі «Методологія проектування» (проф. Пасічник В. О.) вже вивчаються основні положення системного підходу та системного інжинірингу.

Робоча зустріч була присвячена обговоренню шляхів та конкретних заходів, націлених на розвиток у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» напряму «Системна інженерія» у навчальних програмах магістерської підготовки за спеціальністю 131 – Прикладна механіка – головним чином для студентів Механіко-машинобудівного інституту. Учасники зустрічі розглянули та оцінили перспективи розвитку зазначеного навчального напряму та запропонували на початковому етапі розширити курс «Управління проектами у наукомісткому машинобудуванні», доповнивши його відповідним навчальним модулем «Системна інженерія».

Користуючись можливістю, професор Кривов Г.О. ознайомив учасників зустрічі з основними положеннями та особливостями нещодавно затвердженої Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Одностайно було підтримано пропозицію щодо підготовки розширеного обговорення змісту «Програми-2030» та відповідних пропозицій підприємств авіаційної промисловості, а також інших зацікавлених сторін (в т.ч. закладів вищої освіти, організацій НАН України, галузевих науково-дослідних центрів та ін.) на «Форумі інженерів-механіків» (голова Міжнародного програмного комітету – ректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», академік Згуровський М.З., голова організаційного комітету – проф. Бобир М.І.) у засіданнях спеціальної секції, XXIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», проведення якої заплановано на весну 2022 року на базі Херсонського національного технічного університету.