Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2021 року №1099 заборонена торгівля цінними паперами Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» у зв’язку з не приведенням статуту та внутрішніх положень  Товариства у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р. №2210-VIII.

Але АТ «УкрНДІАТ» привело статутні документи Товариства у відповідність до вимог цього Закону, завірені належним чином копії підтверджуючих документів відправленні на адресу НКЦПФР.

У зв’язку з виконанням Товариством вимог Закону №2210-VIII, а також з урахуванням наданої раніше інформації та представлених документів, що підтверджують виконання вимог Закону, АТ «УкрНДІАТ» звернулось до Національнії комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням вилучити АТ «УкрНДІАТ» з переліку Товариств, торгівлю цінними паперами яких заборонено.