Першого вересня 2021 року уряд затвердив Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021 – 2030 роки (Програма-2030).

З метою інформування потенційних виконавців завдань і заходів цієї програми щодо її змісту і підходів до виконання УкрНДІАТом організовано і 16 листопада ц.р. проведено нараду, на якій прийнято відповідні рішення.

В нараді взяв участь представник Мінстратегпрому України.

На першому етапі інформування до наради було залучено представників основних наукових партнерів підприємств авіабудування, а саме, інститутів проблем матеріалознавства, проблем міцності, металофізики, електрозварювання НАНУ і Київського політехнічного інституту.

Рішення наради можуть бути корисними і для наукових центрів МОН, які плідно співпрацюють з вітчизняною авіаційною промисловістю і є потенційними виконавцями Програми-2030, серед яких Харківський авіаційний інститут, Національний авіаційний університет.