Подано звітність за 3-й квартал та 9 місяців 2021 року.

Запланований чистий дохід та інші операційні доходи в рамках фінансового плану на 2021 рік виконані.