З 7 по 10 вересня 2021 року відбувся Форум інженерів-механіків в Механіко-машинобудівному інституті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Херсонському національному технічному університеті.

В рамках форуму здійснювалась робота трьох міжнародних науково-технічних конференцій:

XXIІ МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта»

ХІI МНТК «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти»

XXVI МНТК «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

В пленерних засіданнях форуму інженерів-механіків взяв участь Голова правління – Генеральний директор АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», доктор технічних наук, професор  Кривов Георгій Олексійович з докладом на тему: «Домінанта науки у Державній цільовій науково-технічній програмі розвитку авіаційної промісловості на 2021–2030 роки».

В роботі форуму інженерів-механіків взяли участь представники:

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Механіко-машинобудівний інститут 

Наукова рада по механіці твердого деформівного тіла НАН України

ТОВ «Прогрестех – Україна»

ДП «Антонов» 

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут гідромеханіки НАН України

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Фізико-технологічний  інститут металів і сплавів НАН України

АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

Познанський університет  технологій  (Польща)

Отто-фон-Геріке університет, м. Магдебург (Німеччина) 

Технічний університет, м. Габрово (Болгарія)