В зв’язку з тим, що рішенням VIII з’їзду  Профспілки авіабудівників України Профспілку було перейменовано з «Професійна спілка авіабудівників України» на «Професійна спілка працівників авіабудування та машинобудування України», а також затверджено Статут ПАУ в новій редакції, а також рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» від 23.04.2021р. затверджено нову редакції Статуту АТ «УкрНДІАТ», згідно якої  Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» перейменовано у Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», загальними зборами  первинної профспілкової організації Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» прийнято рішення про перейменування первинної організації Профспілки з «Первинна профспілкова організація Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на «Первинна  організація Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України в Акціонерному товаристві «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (скорочена назва – ППО ПАУ в АТ «УкрНДІАТ»).

Проводяться заходи щодо державної реєстрації змін до відомостей про Первинну профспілкову організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.