В червні 2021 року закінчився курс лекцій на тему «Системна інженерія» у слухачів, що входять до інженерного складу підприємств ДК «Укроборонпром» в рамках роботи Школи професійного розвитку інженерів-конструкторів – спільного проєкту ДК “Укроборонпром” і НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”.

Навчальний курс Школи було побудовано на трьох основних модулях: системна інженерія, сучасні інформаційні технології у проєктуванні та виробництві наукоємної продукції, а також інноваційний розвиток підприємства й управління інноваційними проєктами і програмами.

Зміст модулю «Системна інженерія» для програми підготовки Школи розроблено фахівцями АТ «УкрНДІАТ». Курс лекцій був прочитаний Головою правління – Генеральним директором АТ «УкрНДІАТ» – Кривовим Георгієм Олексійовичем. В кінці червня 2021 року у слухачів був прийнятий залік.