Виплата дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності у 2020 році здійснена до Державного бюджету України в повному обсязі згідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 415 базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.