Громадська організація ТЕМПРО із задоволенням запрошує українських студентів взяти участь у конкурсі на визначення одного переможця, який отримає грант на участь у 36-му студентському семінарі міжнародного товариства SAMPE Europe, що заплановано провести під час міжнародної технічної конференції цього товариства, присвяченій застосуванню композиційних матеріалів у різних галузях техніки, включаючи авіаційне виробництво.

Цей студентський семінар буде проведено у Бадені, Швейцарія, з 27 по 30 вересня 2021 року.

Загальні вимоги до студентів, що бажають взяти участь у конкурсі, такі:

  • Підготувати доповідь щодо досліджень, розроблень, виробництва, випробувань та використання композиційних матеріалів для презентації на семінарі;
  • Зробити постер (формат А1) на основі даних доповіді, який буде демонструватися під час семінару та конференції;
  • Підготувати анотацію майбутньої доповіді англійською і подати її до ТЕМПРО;
  • Користуватися англійською для підготовки та презентації доповіді, постера і під час участі у технічних і загальних дискусіях на  семінарі та конференції.

Рішення щодо участі студента у семінарі буде прийнято за результатами конкурсу.

Організація ТЕМПРО і товариство SAMPE Europe беруть на себе всі витрати, пов‘язані з участю запрошеного студента у семінарі.

З питань щодо можливої участі у конкурсі звертатися до:

Громадська організація ТЕМПРО

12, вул. Кирилівська

Київ

Віктор Шулепов, заступник голови – секретар правління

тел. 044 4559391

SAMPE Ukraine Club is pleased to invite Ukrainian students to participate in a competition to identify one winner, who will be granted the right to participate in 36th SAMPE Europe Student Seminar scheduled to be held during the international technical conference of SAMPE Europe dedicated to composite materials in various fields of technology, including aircraft manufacturing.

The Student Seminar will be held in Baden, Switzerland from September 27 to 30, 2021.

General requirements for students wishing to participate in the competition are as follows:

  • To prepare a report on research, development, manufacture, testing and use of composite materials for presentation at the seminar;
  • To produce poster (A1 format) based on the report data, which will be demonstrated during the seminar and conference;
  • To prepare abstract of the future report in English and submit it to SAMPE Ukraine Club;
  • To use English for preparation and presentation of report, poster and participation in technical and general discussions at the seminar and conference.

Decision on the student’s participation in the seminar will be made according to the results of the competition.

SAMPE Ukraine Club and SAMPE Europe will cover all expenditures related to participation of the invited student in the seminar.

For questions related to possible participation in the competition please contact:

SAM&PE Public Organization (as SAMPE Ukraine Club)

12, Kyrylivska St.

Kyiv

Victor Shulepov, Deputy Chairman – Secretary of SAM&PE Board

tel. 044 4559391