Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2021 року Товариством здійснюється виплата дивідендів за результатами діяльності АТ «УкрНДІАТ» у 2019 та 2020 роках.