Рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 23 квітня 2021 року затверджено нову редакцію Статуту Товариства.

З 24.05.2021 року:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ”

Скорочене найменування: АТ “УкрНДІАТ”