Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні 16 квітня 2021 року затверджена Річна інформація емітента цінних паперів (АТ УкрНДІАТ) за 2020 рік, яка розкривається на фондовому ринку.