“Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут авіаційної технології’ на своєму засіданні, яке відбулося 7 квітня 2021 року, затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, скликаних на 23 квітня 2021 року .