Наглядовою радою Товариства на своєму засіданні 1 березня 2021 року було схвалено рішення про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, затверджений проект їх порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного.