Для об’єднання зусиль та спільної реалізації задач в авіабудівній галузі України, відбулось підписання договору про науково-технічне співробітництво між АТ УкрНДІАТ   та Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Основними завданнями співробітництва між інститутами є створення сприятливих умов для обміну ідеями, інформацією і технологіями, а також організація і виконання спільних проектів в рамках погоджених пріоритетних напрямів:

– забезпечення системних комунікаційних зв’язків інститутів із підприємствами авіаційної промисловості України та зарубіжних країн;

–  спільне ефективно скоординоване виконання проектів на замовлення українських та зарубіжних підприємств та компаній;

– проведення пошукових робіт з метою отримання інноваційних результатів та їх подальше впровадження у вітчизняному і зарубіжному авіабудуванні;

– забезпечення захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, які створені у результаті співробітництва інститутів.