З метою підготовки та проведення  річних загальних зборів акціонерів, Правлінням Товариства на черговому засіданні погоджено заходи з підготовки до чергових зборів, зокрема дата проведення зборів, проект порядку денного та інші  питання.

Наразі підготовлений та направлений   Наглядовій раді  для  розгляду і затвердження пакет документів щодо проведення зборів, оскільки прийняття рішень про проведення зборів, затвердження проекту їх порядку денного, дати проведення та інші питання відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.