Наглядовою радою АТ УкрНДІАТ на своєму засіданні 29 січня 2021 року визначені умови договору, що укладатиметься з аудиторською компанією , для надання послуг з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства.

На виконання вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” суб’єкт аудиторської діяльності був обраний загальними зборами акціонерів Товариства.