Рік: 2020

SAMPE SUTEC 2012

November 15, 2012 in the Ukrainian Scientific Research Institute of Aviation Technology hosted the 2nd Technical Conference of the Ukrainian branch of the international organization for the promotion of materials and...

Докладніше

SAMPE SUTEC 2012

15 листопада 2012 року в Українському науково-дослідницькому інституті авіаційниої технології відбулася 2-га технічна конференція українського відділення міжнародної організації з просування матеріалів і технологій SAMPE на...

Докладніше

SAMPE SUTEC 2013

On November 14, 2013, the third SUTEC 2013 technical conference of the Ukrainian organization of the international society for the promotion of materials technologies and production processes SAMPE (SAMPE – Ukraine) was...

Докладніше

SAMPE SUTEC 2013

14 листопада 2013 року відбулася третя технічна конференція SUTEC 2013 української організації міжнародного товариства з просування технологій матеріалів і виробничих процесів SAMPE (SAMPE – Україна). Конференція...

Докладніше