SAMPE SUTEC 2014

On November 13, 2014, the fourth technical conference of the Ukrainian organization of the international society for the advancement of materials technology and production processes SAMPE was held under the motto “Technological development of the aerospace industry – one of the main prerequisites for the restoration of production volumes in mechanical engineering”.

The main focus of the conference was on:

– research in the field of composite materials and structures with their application;

– practical application of composite materials and structures with their use in aerospace and other high-tech fields;

– the development of practices, production and repair of aviation and space technology;

– the theory and practice of project management in the field of aeronautics and space industries;

– development and application of advanced technologies and the creation, operation, maintenance and disposal of aircraft and space technology;

– technical and economic efficiency of the production of aerospace engineering in modern conditions;

– advanced technologies and processes of welding production.

Conference Program >>>

Про автора

SAMPE SUTEC 2014

13 листопада 2014 року відбулася четверта технічна конференція української організації міжнародного товариства з просування технологій матеріалів і виробничих процесів SAMPE, що проходила під девізом «Технологічний розвиток аерокосмічної галузі – одна з основних передумов відновлення обсягів виробництва в машинобудуванні».

Основна увага конференції було приділено питанням:

– дослідження в галузі композиційних матеріалів і конструкцій з їх використанням в авіакосмічній та інших високотехнологічних галузях;

– практичне застосування композиційних матеріалів і конструкцій з їх використанням в авіакосмічній та інших високотехнологічних галузях;

– практики розробки, виготовлення і ремонту авіаційної та космічної техніки;

– теорії і практики керування проектами в галузі авіабудування та космічної промисловості;

– розробки і застосування сучасних технологій та засобів створення, експлуатації, ремонту і утилізації авіаційної і космічної техніки;

– техніко-економічна ефективність виготовлення авіакосмічної техніки в сучасних умовах;

– прогресивні технології а роцеси зварювального виробництва;

Програма конференції >>>

Про автора

АТ “УкрНДІАТ” 57 років в авіабудуванні!

Наша місія незмінна  – технологічне забезпечення виробництва авіаційної техніки.

Український науково-дослідний інститут авіаційної технології – центр компетенції в галузі авіаційних технологій на базі передового світового досвіду.