автори: Д. С. Ківа, Г. А. Кривов, В. Ф. Семенцов, А. Г. Гребеніков, В. А. Матвієнко, Є. Т. Василевський, А. М. Гуменний

рецензент: д-р техн. наук, проф. С.А. Бичков

Представлені результати дослідження впливу конструктівнотехнологіческіх факторів на втомну довговічність елементів конструкції планера літака. Розроблено ефективні методи і засоби забезпечення заданої довговічності конструкцій в зоні функціональних отворів.

Для інженерів і науково-технічних працівників підприємств авіаційної промисловості, магістрів, аспірантів, що займаються проблемами забезпечення довговічності конструкції планера літака.

З М І С Т

Глава 1. АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ планера літака С функціональних отворів

1.1. Загальні вимоги до забезпечення втомної довговічності силових елементів планера літака транспортної категорії 1.2. Вплив конструктивних факторів на довговічність силових елементів планера з функціональними отворами 1.3. Аналіз конструктивно-технологічних методів підвищення втомної довговічності силових елементів планера літака в зоні функціональних отворів 1.4. Технологічні методи обробки зони функціональних отворів в силових елементах планера літака 1.5. Методика аналізу впливу потовщення вертикальної полиці стрингера і бар’єрного обтиснення на характеристики локального напружено-деформованого стану і довговічність панелі крила в зоні отворів для перетікання палива

Глава 2. ВПЛИВ МЕТОДІВ ОБРОБКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНСТРУКТИВНО-силових ЕЛЕМЕНТІВ планера В ЗОНІ отворів 2.1. Вплив методів і параметрів обробки смуги в зоні отворів на характеристики локального ПДВ 2.2. Вплив методів і параметрів обробки зони отворів для перетікання палива на ПДВ стрингерів 2.3. Аналіз впливу послідовного застосування дорнування і бар’єрного обтиснення конструктивних елементів з системою отворів на характеристики їх локального ПДВ при розтягуванні

Глава 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТОДІВ ОБРОБКИ НА втомним ДОВГОВІЧНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ C функціональних отворів 3.1. Дослідження статичної міцності конструктивних елементів з системою отворів 3.2. Експериментальні дослідження втомної довговічності смуги з отвором і системою отворів 3.3. Експериментальне дослідження впливу методів обробки на втомну довговічність смуг з трьома отворами 3.4. Методика прогнозування впливу конструктивно-технологічних параметрів на втомну довговічність конструктивних елементів з концентраторами напружень при їх циклічному розтягуванні 3.5. Експериментальне дослідження впливу методів обробки на втомну довговічність конструктивно-подібних зразків стрингерів з отворами для перетікання палива 3.6. Експериментальні дослідження впливу послідовного застосування дорнування і бар’єрного обтиснення на втомну довговічність конструктивних елементів розтягнутих панелей крила в зоні функціональних отворів

Глава 4. ТЕХНОЛОГІЯ І ЗАСОБИ ОБЛАДНАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ЗОНИ отворів для перетікання ПАЛИВА 4.1. Технологічна точність і стабільність процесів обробки 4.1.1. Технологічна точність і стабільність процесу розкочування 4.1.2. Технологічна точність і стабільність процесу дорнування 4.1.3. Технологічна точність і стабільність процесу бар’єрного обтиснення 4.2. Технологія обробки ГУРТ методом розкочування 4.3. Технологія обробки ГУРТ методом дорнування 4.4. Технологія обробки ГУРТ методом бар’єрного обтиснення 4.5. Порівняльна оцінка ефективності методів обробки