Професор механіко-машинобудівного інституту, доктор технічних наук, голова правління – генеральний директор АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» Кривов Георгій Олексійович та доцент зварювального факультету, кандидат технічних наук Зворикін Костянтин Олегович рішенням Вченої ради НТУУ «КПІ» нагороджені премією Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за 2014 рік за підручник «Виробництво зварних конструкцій» (виданий у 2012 р., ISBN 978-966-2003-75-8).

Авторам підручника – лауреатам премії були вручені дипломи першого ступеня.

Вручення дипломів відбулося 28 серпня 2015 року на щорічних зборах професорсько-викладацького складу НТУУ «КПІ».