25-28 червня 2013р. у м. Севастополь проводилася XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, НТУУ «КПІ», Наукова рада з проблеми «Механіка твердого деформівного тіла» при Відділені механіки НАН України, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, Севастопольський національний технічний університет, АТ УкрНДІАТ та ін. Серед закордонних учасників були представлені університети Польщі, Німеччини, Сербії та Болгарії.

Робота конференції проходила у вигляді пленарних засідань і стендових доповідей по сучасних проблемах механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, а також по актуальних проблемах гідроаеромеханіки і мехатроніки, енергетики і екологічної безпеки.

Від АТ УкрНДІАТ була представлена доповідь Г.О.Кривова, В.М.Шулепова «Державна політика, як вирішальний фактор успішного розвитку вітчизняної авіаційної промисловості», з якою на першому пленарному засіданні виступив В.М. Шулепов.

Всього на конференції було два пленарних засідання, де було представлено 19 доповідей, та 5 секцій, де було представлено 209 стендових доповідей.