2 липня 2014 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», на яких з доповіддю «Галузева наука – локомотив інноваційно-технологічного розвитку наукоємної промисловості» виступив голова правління – генеральний директор АТ «УкрНДІАТ» Г. Кривов.

Серед доповідачів на парламентських слуханнях були представлені міністр освіти і науки України, голова відповідного парламентського комітету, віце-президент НАНУ, а також представники науково-технічних кіл України.

Було розглянуто питання щодо стану і проблем, що заважають розвиткові фундаментальної, прикладної, галузевої та освітньої науки держави.

У своїй доповіді представник УкрНДІАТ основну увагу приділив інноваційному розвитку оборонних галузей промисловості, які по своїй суті є наукоємними і визначальними для успішного розвитку інших галузей економіки країни.

Наголошено, що оборонні галузі та авіабудування як одна з провідних галузей, не потребують дотацій від держави за умови забезпечення норм реінвестування у розвиток авіаційної промисловості на рівні 15% від доходу галузі, як це прийнято у світових лідерів авіабудування.

На розгляд учасників слухань запропоновано пропозиції щодо реалізації першочергових заходів, направлених на підтримку і подальший розвиток авіаційної промисловості України.