Ювілейні заходи у зв’язку з 50-ти річчям Українського НДІ авіаційної технології (УкрНДІАТ)