15 листопада 2012 року в Українському науково-дослідницькому інституті авіаційниої технології відбулася 2-га технічна конференція українського відділення міжнародної організації з просування матеріалів і технологій SAMPE на тему: «Технічна модернізація авіабудівного виробництва – ключ до успіху на ринках авіаційної техніки». В ній приймали участь представники з різних міст України. Учасники, загальна кількість яких на цій конференції складала понад 30-ть чоловік, представляли Запорізький національний технічний університет, Інститут проблем матеріалознавства НАН України, ДП «КБ «Південне», Національний авіаційний університет, Національний технічний університет України «КПІ», ДП «АНТОНОВ», Харківський авіаційний інститут, Сумський державний університет і АТ УкрНДІАТ.

Конференція проходила по секціям:

– Секція 1: “Управління. Економіка”;

– Секція 2: “Дослідження. Виробничі технології. Моделювання”;

– Секція 3: “Композиційні матеріали для аерокосмічної техніки”.

Були представлені доповіді на теми:

– «Про стан і проблеми авіабудівної галузі. Про концепцію державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2020 року», Г.О.Кривов, АТ УкрНДІАТ;

– «Про роботу українського відділення товариства SAMPE», В.Н.Шулепов, АО УкрНИИАТ;

– «Метод оцінки та забезпечення запасу міцності лопаток компресора ГТД, відновлених наплавленням», О.В.Овчінніков, Д.В.Павленко, ЗНТУ;

– «Підвищення зносостійкості трибосопряжений ВМД при складному термомеханічному навантаженні зміною структурного стану поверхневого шару», Л.Й.Івщенко, В.В.Ціганов, Машинобудівний інститут Запорізького національного технічного університету;

– «в’язати-паяні мідні сітки і вуглецеві наноструктурні частки для блискавкозахисту композиційних матеріалів: досвід авіабудування для вітроенергетики», Л.Р.Вішняков, Інститут проблем матеріалознавства НАНУ (ІПМ НАНУ);

– «Отримання і властивості дисперсно-зміцнених легких сплавів», Г.А.Баглюк, Ю.А.Шішкіна, А.Г.Богачева, ІПМ НАНУ;

– «Моделювання ударної взаємодії багатокомпонентних композитів при швидкостях до 1600 м/с», В.В.Астанин, А.А.Щегель, Национальный авиационный университет (НАУ);

– «Система збору інформації про стан композитних елементів покриттів злітних смуг і автомобільних доріг», А.И.Олефир, А.А.Олефир, НАУ;

– «Вплив геометрії свердла на його стійкість і точність виконання отворів, під час свердління композиційних матеріалів», А.В.Глоба, І.А.Булах, С.Н.Мілокост, НТУУ “КПІ”;

– «Методи ремонту агрегатів планера літаків з композиційних матеріалів з трубчастим заповнювачем», Д.С.Кива, А.З.Двейрін, Е.Т.Васілевскій, В.С.Петропольскій, П.І.Горобец, С.Е.Гаврілюк , С.М.Гайдукова, ДП «АНТОНОВ»;

– «Аспекти вибору кріпильних елементів для виконання з`єднань елементів конструкцій планеру літальних апаратів», В.А.Матвиенко, А.Н.Рудько , АО УкрНИИАТ;

 – «Вплив виду технологічної поверхні на міцність ремонтних з’єднань полімерних композиційних матеріалів», О.А.Шевченко,НАУ, А.В.Глоба, Д.Н.Полищук, НТУУ «КПИ»;

– «Формування мікрорельєфу обробленої різанням поверхні волокнистих полімерних композиційних матеріалів», Д.В.Кріворучко, В.А.Колеснік, Сумський державний університет.

Деякі з доповідей будуть рекомендовані для презентації на 34-й міжнародній конференції по композиційних матеріалів SEICO-13, яка буде проходити в Парижі в березні 2013 року.

Крім того, всі представлені роботи будуть опублікувати в найближчому номері журналу “Технологічні системи”.

Чекаємо Вас на наступній конференції українського відділення міжнародного товариства з просування матеріалів і технологій SAMPE в жовтні – листопаді 2013 року.