17 листопада 2016 року відбулася 6-я технічна конференція SAMPE України організована спільно з Українським науково-дослідним інститутом авіаційних технологій (УкрНДІАТ).

Основна ідея конференції полягала в наступному: управління авіабудівним виробництвом у перехідний період часу.

SUTEC 2016 була зосереджена на наступних темах: – композиційні матеріали та структурні дослідження; – практичне застосування композиційних матеріалів і конструкцій в аерокосмічній та інших високотехнологічних галузей промисловості; – практика розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту авіаційної та космічної продукції; – розробка і застосування передових технологій для створення, експлуатації, ремонту та утилізації авіаційної та космічної продукції. На конференції були представлені 27 доповідей у ​​двох секціях: – Дослідження. Виробничі процеси. моделювання; – Аерокосмічні композитні матеріали.

Учасники конференції представляли державні установи, Український науково-дослідний інститут авіації, Запорізький національний технічний університет, Дніпропетровський національний університет, Інститут проблем матеріалознавства Національної академії наук України, Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук України, Національний авіаційний університет, Харківський авіаційний інститут, ДКБ «Південне» , Київський політехнічний інститут, Український державний хіміко-технологічний університ ет, ДП «АНТОНОВ», ДП «Івченко-Прогрес» і УкрНДІАТ.

Всі матеріали SUTEC 2016 будуть опубліковані в наступному році в випусках журналу «Технологічні системи» (видається УкрНДІАТ).

Нижче представлені кілька фотографій конференції.