9 і 10 жовтня 2013 року Голова правління-генеральний директор АТ УкрНДІАТ Кривов Г.О. і директор з міжнародних проектів та програм Шулєпов В.М. взяли участь в роботі з підготовки і проведення 12-го засідання українсько-російської Підкомісії з питань співробітництва в галузі авіаційної промисловості.

Під час роботи експертів української та російської сторін були розглянуті і погоджені питання, що стосуються українсько-російського співробітництва у галузі авіаційної промисловості, зокрема,ті з них, координацію яких здійснює АТ УкрНДІАТ.

За результатами спільної роботи сформовані і погоджені відповідні рішення, які увійшли до підсумкового протоколу 12-го засідання Підкомісії.

Протокол 12-го засідання було підписано 10 жовтня 2013 року у Мінпромполітики України.

З української сторони Протокол було підписано міністром промислової політики України М.К. Короленком.

З російської сторони Протокол було підписано заступником міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Ю.Б. Слюсарем.