29 березня 2019 року відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році.